B
R
Eme
És monda az Úr Józsuénak: Kelj fel! Miért is borulsz te arczra? - Józs 7,10
A Bihari Református Egyházmegye honlapja