B
R
Eme
És ne szálljon az örökség egyik törzsről a másik törzsre, hanem Izráel fiainak törzsei közül kiki ragaszkodjék az ő örökségéhez. - 4Móz 36,9
A Bihari Református Egyházmegye honlapja