B
R
Eme
Sok más jelt is mívelt ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, a melyek nincsenek megírva ebben a könyvben. - Jn 20,30
A Bihari Református Egyházmegye honlapja