B
R
Eme
A hol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat. - Zsid 10,18
A Bihari Református Egyházmegye honlapja
Esperesi Hivatal - Dénes István-Lukács esperes
BH-410473 Oradea str. D. Cantemir nr.23 Bl. D23 ap.1,
Tel.: 0259-426.142, 0745-374.441
bihari.reformatus.egyhazmegye@gmail.com

Fõgondnok - Garnai Sándor: 0740-162.950