B
R
Eme
És bevivén őket házába, asztalt teríte nékik, és egész háznépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek. - ApCsel 16,34
A Bihari Református Egyházmegye honlapja

Meghívó egyháztörténeti kiállításra

KRE | 2016. október 25.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület meghívja az érdeklődőket a Nagyváradi Várban, a Fejedelmi Palotában nyíló állandó egyháztörténeti kiállítás megnyitójára. A Palota B szárnyának második emeletén, az épület sarokbástyájában a történelmi magyar egyházak mutatják be múltjukat. Rendhagyó módon nem egy egységes koncepció keretében tervezték és kivitelezték az egyes felekezeteket bemutató részeket, hanem ki-ki a maga elképzelése szerint állította össze a bemutatandó anyagokat. A római katolikus kiállítás szeptemberi megnyitója után másodikként a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Levéltára által összeállított kiállítás – A Református Egyház Nagyváradon címmel – mutatkozik be.

Időpont: 2016. október 31. (reformáció emléknapja), délután 16 óra

Megközelítés: a Fejedelmi Palota bejárati kapualjából nyíló pénztáron keresztül