B
R
Eme
És bevivén őket házába, asztalt teríte nékik, és egész háznépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek. - ApCsel 16,34
A Bihari Református Egyházmegye honlapja

Isten a tenyerén hordoz bennünket

Hasas János | 2016. november 28.

November 20-án, vasárnap délután 16 órától Réven találkoztak a Sebes- Körös menti tizenkét református gyülekezet Nőszövetségének tagjai. Igét hirdetett Maior Ildikó pusztaújlaki lelkipásztor, majd a Bihari Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöke, Földessy Márta, erdőgyaraki lelkész tartott előadást. A rendezvényt Bíró Rozália szenátor is megtisztelte jelenlétével.

Maior Ildikó lelkész Ézsaiás 49:14-16 illetve 2 Kor 11: 32-33 versei alapján szólt az egybegyűltekhez. A 21 századról azt mondják, hogy ez egy fejlődő és modern világ, ahol a technika segítségével nagyon sok mindent elérhetünk, de olykor-olykor feledékenyek vagyunk, mondta bevezetőjében az igehirdető, majd az alkalom fontosságát hangsúlyozva elmondta: „a sok tanulás, a sok tudomány mellett megfeledkezünk az egymás iránti tiszteletről, megfeledkezünk a megbecsülésről, nő a bizalmatlanság és a családon belüli békétlenség. A mai világban, történjen velünk jó vagy rossz dolog, pillanatok alatt a hír futótűzként terjed, hiszen az interneten keresztül azonnal megosztjuk és a világ másik végén is azonnal tudják mi történik éppen Réven.”

Az igehirdetést követően , Földessy Márta, erdőgyaraki lelkész, a Bihari Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöke tartott előadást. Kiemelte többek között a fontosságát annak, hogy a naponkénti kapcsolatunk Istennel hogyan alakítja, változtatja, szépíti családi és közösségi életünket. Gondolatait úgy bízta a hallgatóságra, hogy azokat közösségeinkben továbbfejlesztvén, segítsenek bennünket hozzá szolgálatunk megerősítéséhez.

„Köszönöm azt, hogy ebben a zűrzavaros világban erőt meríthetünk Isten szavából, érezzük azt a hatalmas pozitív erőt, amit kisugároz a templom, a közösség. Nincs nagyobb, mint az a szeretet, ahogyan az anya imádkozik este a bölcső mellett.” - mondta köszöntőjében Bíró Rozália szenátorasszony.

A helyi nőszövetség jóvoltából ezt követően a kultúrotthonban terített asztalokhoz várták a résztvevőket.