B
R
Eme
És bevivén őket házába, asztalt teríte nékik, és egész háznépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek. - ApCsel 16,34
A Bihari Református Egyházmegye honlapja

Alázatra alapozó alakuló közgyűlés

forrás: Rácz Ervin, refszatmar.eu | 2016. december 12.

Megkezdheti második mandátumát Csűry István püspök és csapata, megtartotta alakuló közgyűlését a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. Kilenc lelkipásztort szenteltek fel, melynek több mint fele Szatmár megyei kötődésű.

Pénteken délelőtt az Élesd gyönyörű, barátságos, református templomában az újra megválasztott főpásztor hirdette az Úr szavát: „Az Úrban bízom. Hogy mondhatjátok lelkemnek: Menekülj a hegyre, mint a madár! Mert íme, a gonoszok feszítik már az íjat, ráillesztették nyilukat a húrra, hogy a sötétből az igaz szívűekre lövöldözzenek. Ha az alapokat is lerombolják, mit tehet az igaz? Az ÚR ott van szent templomában; az ÚR trónja a mennyben van. Szeme látja, szemöldöke megvizsgálja az emberek fiait.” (Zsoltárok 11,1-4) Csűry István püspök úr a gyülekezetnek, de a fogadalmat tevő egyházi szolgáknak is elmondta, hogy az alázat alapkövére építsenek, ugyanakkor bízzanak abban az Istenben, akinek a szolgálatára álltak.

Az igehirdetést követően Bara Lajos újonnan megválasztott egyházkerületi főgondnok köszöntő szavai következtek, majd Kánya Zsolt Attila a választóbizottság (EVB) jelentését tolmácsolta. Az EVB újonnan összeállított szabályzata szerint ismét fogadalmat kellett tegyen minden tisztségviselő, függetlenül attól, hogy az illető eddig is betöltötte az adott tisztséget, így a püspök eskütételét Módi József az Esperesek Kollégiumának elnöke vette fel, majd a többi megválasztott, funkciót vállaló is (köztük a szatmári egyházmegyéből Jobb Domokos mint ifjúsági előadótanácsos és Tatár Miklós mint aljegyző) fogadalmat tett.

Ünnepi beszédek sora következett ezután. Személyes hangvételű köszöntőt mondott Varga Attila leköszönő főgondnok, akire méltán lehet büszke az egyházkerület, hiszen alkotmánybíróként szolgálja tovább népét. Lukács József volt vikárius ünnepi gondolatai után közéleti személyiségek is megosztották gondolataikat. A kántorok szolgálata tette még felemelőbbé az alkalmat.

Ifjú lelkipásztorok fogadalomtételére és felszenteltetésére került sor ezután. Így Krisztus szolgálatára kötelezte el magát: Gáti Tibor (Szatmár-Németi), Kaszaniczki Csongor (Szatmár-Láncos), Bencze-Kádár Orsolya (Nagykároly-Kertváros), Máthé Tünde (Dobra), Mészáros Mihály Immánuel (Érszentkirály-Királydaróc), Bozsoky Jonathán (Székelyhíd), Major Ernest Dávid (Mezőtelki), Major Ildikó (Pusztaújlak) és Tokár Imola (Nagyvárad-Össy). Kilencből öt felszentelt lelkész Szatmár megyében szolgál, a lendületes lelki fejlődésre tehát továbbra is számíthat megyénk.

Az ünnepi istentisztelet záróakkordjaként a kerület kiosztotta a Pro Partium, Pro Eklézsia és M. Nagy Ottó díjakat, majd a közgyűlés aktuális ügyeket beszélt meg, különös tekintettel a ránk következő reformációi emlékévre. A következő közgyűlés a reformáció bástyáján Szatmárnémetiben, a Láncos templomban lesz megtartva.


Az eseményről szóló képes beszámolót a képre kattintva tekintheti meg.

Alázatra alapozó alakuló közgyűlés