B
R
Eme
És bevivén őket házába, asztalt teríte nékik, és egész háznépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek. - ApCsel 16,34
A Bihari Református Egyházmegye honlapja

Köszönőlevél

Balogh Barnabás, a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkész-igazgatója | 2017. február 2.

Szeretett Testvéreink!

A 2016-os esztendőben a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány volt a közmédia JÓNAK LENNI JÓ! programjának a kedvezményezettje. Ennek részeként hirdettük meg az adományok gyűjtését Magyarországon és a közelség és a korábbi jó kapcsolat miatt a Bihari Egyházmegyében. Segélyszervezetünk országosan 4000 üres szeretetdobozt juttatott el tanintézetekbe, gyülekezetekbe, különböző cégekhez és magánszemélyekhez. Ennél sokkal többet sikerült megtölteni tartós élelmiszerrel, tisztítószerrel és más adománnyal. Köszönjük, hogy ajándékaikkal, gyűjtéseikkel Önök is hozzájárultak közös örömszerzésünkhöz.

Az adományokat egész évben osztja az MRSZ, de az Ünnepek alatt is folyamatosan juttatjuk el nélkülöző hazai, erdélyi, délvidéki és kárpátaljai családokhoz. Köszönjük, hogy támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Isten szeretetéről az ajándékok továbbításával tehessünk bizonyságot.

Két tonnányi kiváló minőségű tartós élelmiszert vittünk ki, és osztottuk el Benén és Tivadarfalván, ahol az ingyenkonyhákba kerültek az élelmiszer-szállítmánok, Tiszaújlakon a cigány iskolát támogattuk, Mezőváriban a Rehabilitációs központot és a Mezővári gyülekezet elesetteit. A Diakóniai Központba egy teljes rakomány, főleg téli ruhát és cipőt szállítottunk ki.

Nagy öröm volt látni a hálás szívű egyházi vezetőket és ismét részesévé válni a mindennapi gondjaiknak, felelősség vállalásuknak. Egyre nehezebb helyzetben vannak a Kárpátaljai testvéreink, egyre több helyen éheznek és fáznak és várják a segítséget ezekben a kemény téli fagyos napokban.

Bízunk benne, hogy az imahetek és más szolgálati alkalmak során továbbítani tudják köszönetünket. A "békéltetés szolgálatának” (2Kor.5,16-20) része az Úrtól kapott javak igazságos elosztása és szeretettel való továbbadása.

Köszönjük, hogy ebben és ez által is testvérként álltak a rászorulók ügye mellé!

Debrecen, 2017. január 30.
Balogh Barnabás
lelkész-igazgató