B
R
Eme
És bevivén őket házába, asztalt teríte nékik, és egész háznépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek. - ApCsel 16,34
A Bihari Református Egyházmegye honlapja

Lelkészbeiktatás volt Paptamásiban

Rencz Csaba, erdon.ro | 2017. április 6.

Zsúfolásig telt vasárnap délután a paptamási református templom, amikor beiktatták Pál László lelkészt, aki szeptember óta már a gyülekezetben szolgál kántor, zene- és vallástanár feleségével együtt.

Az ünnepség a bevonulással kezdődött, ami nem hangzatos túlzás, ugyanis Csűry István KEREK-püspök és Dénes István Lukács bihari esperes mögött több mint kéttucatnyi lelkész indult el a templomba a mellette lévő gyülekezeti teremből (ahol ugyancsak sokan foglaltak helyet, hogy két képernyőn is egyenes adásban kövessék a templombeli eseményeket). Az igehirdető a püspök volt, aki beszéde alapigéjét Sámule 1. könyvéből vette, melyben az Úr Dávidot a filiszteusok ellen küldi, felszabadítva Keílát. Az évezredes történet és napjaink között párhuzamot húzva a püspök egyebek mellett kifejtette: az Úr meg akar áldani bennünket, legyen ez üzenet lelkészeknek, presbitereknek és minden kereszténynek.

A továbbiakban a beiktatás előtt állt lelkészt az esperes mutatta be a megjelenteknek. Ebből megtudtuk, hogy 1979-ben született Zilahon, 2004-ben került segédlelkésznek Szalontára, 2006-tól Pósalakán volt helyettes lelkész, amíg a paptamási presbitérium meg nem hívta, majd egyhangúan meg nem választották sajátjuknak a tavaly nyugdíjba vonult Bereczki András helyére. Az elmúlt években folyamatosan továbbképezte magát több téren is. Pál Tímeával 2008 óta házasok, két gyerek szülei, a feleség kántor, zene- és vallástanárnő.

Sokrétű feladat

A lelkész feladata igen sokrétű, ám nem szabad elfelejteni, hogy aki a feladatot adja, az ad hozzá erőt is, fejtette ki az esperes, hozzátéve: a lelkész meg kell fogja a gyülekezet kezét, hogy annak tagjai a jó úton járjanak, de ehhez a gyülekezet tagjainak együttműködése is kell. Nagy tetszést aratott Dénes István Lukács hasonlata, amikor Pál László felelősségét úgy érzékeltette, hogy saját gyülekezetének ő a “püspöke”. (Nem csodálkoznánk, ha ebből szállóige válna, mint ahogyan, a későbbi köszöntések rendjén, már volt is olyan lelkészkolléga, aki “vette a poént”, egy “püspökség” küldöttének nevezve humorosan magát.) A bemutatás után az esperes átadta a templom kulcsát, a gyülekezet bibliáját és pecsétjét a Pál Lászlónak, ezzel formailag is megejtve a beiktatást. Németi Gyula gondnok a gyülekezet ajándékát, egy palástot adott át, azt kívánva, hogy az új lelkész találjon otthonra Tamásiban.

Legyen jó szavunk

Következtek a lelkésztársak köszöntői. Hosszú sorban járultak az úrasztalához, hogy egy-egy igeverset, zsoltár-részletet elmondjanak mindazok, több mint kéttucatnyian, akik nem csak a szomszédos falvakból, de Nyírbátortól a Belényesi-medencéig összegyűltek, közöttük volt az előd, Bereczki András is. Mivel Pál László és Tímea alapítói voltak 2008-ban a Vox Pastoris lelkész- és lelkészfeleség-kórusnak, a közösség szokásához híven jelen is volt, mint mindig, amikor valamelyik tagnak jelentős esemény történik életében. Nem csak énekeltek, de Veres-Kovács Attila “szószóló” ajándékot, egy Vassy Erzsébet-festményt is átadott. Következett a lelkész beiktatás utáni első igehirdetése, mely rövid, de lényegre törő volt, négy fogalom köré építve: Isten szeretete, örömteli evangélium, továbbadott evangélium, ima. Arra intett, hogy legyen mindig időnk egymásra, jó szavunk egymáshoz és mindig hallgassuk meg egymást.

Csoportkép

A köszöntések rendjén Matyi Miklós polgármester, Piski Emese iskolaigazgató, illetve a presbiteri szövetség nevében Tóth Zsigmond mondott köszöntő szavakat. A lelkész és feleségének már eddigi áldásos tevékenysége is visszaköszönt, amikor a helyi gyerekek, majd a férfikórus énekelt, sőt, Pál Tímea az Atyám, én imádlak kezdetű dalt mindjárt három szólamra el is énekeltette a férfikórussal, a lelkészkórussal, illetve a templom “női oldalával”! A mintegy két és fél órás istentisztelet a püspök és az esperes áldásával, illetve a Himnusz éneklésével ért véget, majd csoportkép készült a 2004-ben a templom előtti kertben avatott turulmadaras emlékműnél, lelkészekkel, presbiterekkel. A vendégeket a kultúrházban szeretetvendégség várta.