B
R
Eme
És bevivén őket házába, asztalt teríte nékik, és egész háznépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek. - ApCsel 16,34
A Bihari Református Egyházmegye honlapja

Gyászhír

Bihari Református Egyházmegye | 2017. december 20.

"Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. De ha e testben való élet gyümölcsöző munkát jelent számomra, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert ez a kettő szorongat: kívánok elköltözni és Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb. " Filippi 1, 21-23

Isten kikutathatatlan akarata előtt meghajolva, fájdalommal a szívünkben fejezzük ki részvétünket szolgatársunk

Veres Kovács Attila, Nagyvárad-Olaszi lelkipásztor hirtelen elvesztésének gyászában.

Imádságainkban hordozzuk a gyászoló családot és a megszomorodott gyülekezetet.

A Bihari Református Egyházmegye lelkipásztori közössége.

Temetése, pénteken (dec. 22) 13:00 órától, a Rulikowszki temető, városi ravatalozójából lesz.

A végtisztességet tévő gyülekezetet kérjük, hogy egy szál virággal jelezze tiszteletét, szeretetét.

A koszorúmegváltás összegét a Nagyvárad - Olaszi Református Egyházközség „reformációi emlékköveinek” megvásárlására ajánlja fel a gyászoló család.