B
R
Eme
És bevivén őket házába, asztalt teríte nékik, és egész háznépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek. - ApCsel 16,34
A Bihari Református Egyházmegye honlapja

Köszönet

Bihari Református Egyházmegye | 2018. január 20.

A Bihari Református Egyházmegye tisztelettel köszöni meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását, amelyet A Bihari Református Egyházmegye lelkészeinek adminisztratív továbbképzése című projekt megtartására nyújtott.

A 84 résztvevő lelkipásztor, közigazgatási személyzet, az esperesi hivatal alkalmazottai illetve kerületi alkalmazottak számára szervezett továbbképzés egyházunk működésének hatékonyságához járul hozzá.

A 3 alkalommal, alkalmanként 2 előadással megtartott képzésen az Adatkezelő egyházi ügyviteli program került bemutatásra és alkalmazásának begyakorlására. A képzések alkalmat nyújtottak az egyházi intézményekre vonatkozó új könyvelési, pénzügyi, pályázat elszámolási valamint adóügyi szabályozások megismerésére, feldolgozásárasa és példák segítségével való szemléltetésére.

Szükséges, hiánypótló alkalmak voltak ezek a képzések egyházunk közigazgatásának megújítására, hatékonyságának növelésére.

Tisztelettel,

Dénes István Lukács esperes