B
R
Eme
Hagyj békét néki; az én temetésem idejére tartogatta ő ezt. - Jn 12,7
A Bihari Református Egyházmegye honlapja
Esperes: Dénes István-Élesd Tel:0745-374-441
Főgondnok: Garnai Sándor-Nv.-Rogériusz Tel:0740-162-950
Lelkészi főjegyző: Filep Attila-Kisnyégerfalva Tel: 0745-707-818
Világi főjegyző: Jakab Gyula-Mezőbaj Tel:0752-104-058
Lelkészi aljegyző: Szabó Zsolt-Biharfélegyháza Tel:0740-180-278
Világi aljegyző: ------------------
Egyházmegyei jogtanácsos: Szántó Zsolt-Nv.-RogériuszTel:0744-490-182
Egyházmegyei számvevő: Szigeti Ferenc-Magyarremete Tel:0744-198-562
Egyházmegyei missziói előadó: Kondor Endre-Biharvajda Tel:0753-018-555
Egyházmegyei ifjúsági előadó: Kövendi István-Kügypuszta Tel:0740-958-887
Egyházmegyei katekhétikai előadó: Szigeti Ferenc Ernő-Nyüved Tel:0740-675-812
Egyházmegyei műszaki előadó: Boros József-Belényes Tel:0723-290-210
Egyházmegyei zenei előadó: Márkus Zoltán-Nv.-Rét Tel:0744-619-256
Egyházmegyei levéltáros: Zsigmond Attila-Fugyi Tel:0766-463-886

Egyházmegyei fegyelmi bizottság:
Lelkészi tagok:
Szabó Zsolt-Biharfélegyháza Tel:0740-180-278
Herdean Gyöngyi-Nv.-Újváros Tel:0747-601-644
Kövendi István-Kügypuszta Tel:0740-958-887
Póttagok:
----------------------------

Presbiteri tagok:
Barabás Imre-Magyarkakucs Tel: 0744-817-666
Péter Emilia-Nv.-Őssi Tel: 0756-037-497

Póttagok:
Dani Éva-Nagyszántó Tel:0259-316-263